De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raymond Willems

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Raymond Willems
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Raymond Willems

Cumuleo