De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Van Hoorick

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Marina Van Hoorick
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Marina Van Hoorick

Cumuleo