De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Van Loon

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Van Loon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jozef Van Loon

Cumuleo