De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Willockx

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Freddy Willockx
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Freddy Willockx

Cumuleo