De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luk Van Nieuwenhuysen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Luk Van Nieuwenhuysen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Luk Van Nieuwenhuysen

Cumuleo