De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Busquin

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Busquin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Busquin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Philippe Busquin

Cumuleo