De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Benoît Cerexhe

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Benoît Cerexhe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Benoît Cerexhe

Cumuleo