De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herman De Croo

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman De Croo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Herman De Croo

Cumuleo