De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart De Wever

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart De Wever
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart De Wever
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart De Wever

Cumuleo