De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Delpérée

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Delpérée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Delpérée
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Francis Delpérée

Cumuleo