De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Catherine Fonck

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Catherine Fonck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Catherine Fonck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Catherine Fonck

Cumuleo