De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bart Van de Keere

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart Van de Keere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Bart Van de Keere

Cumuleo