De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Van Parijs

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Walter Van Parijs
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Walter Van Parijs

Cumuleo