De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Van Passel

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Isabelle Van Passel
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Isabelle Van Passel

Cumuleo