De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc De Vos

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc De Vos
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Luc De Vos

Cumuleo