De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pol Kerckhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Pol Kerckhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pol Kerckhove
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Pol Kerckhove

Cumuleo