De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Piet De Keulenaer

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Piet De Keulenaer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Piet De Keulenaer

Cumuleo