De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Van Rensbergen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Van Rensbergen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jan Van Rensbergen

Cumuleo