De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Moeraert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Moeraert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Moeraert

Cumuleo