De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kris Notebaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Kris Notebaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Kris Notebaert

Cumuleo