De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lessens

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Lessens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Alain Lessens

Cumuleo