De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Balon

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Balon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Jacques Balon

Cumuleo