De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rita Van Tiggelen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Van Tiggelen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Van Tiggelen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Rita Van Tiggelen

Cumuleo