De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Van Vaerenbergh

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Etienne Van Vaerenbergh
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Etienne Van Vaerenbergh

Cumuleo