De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roland Marchal

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Roland Marchal
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Roland Marchal
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Roland Marchal

Cumuleo