De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Van Weddingen

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Eric Van Weddingen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Eric Van Weddingen

Cumuleo