De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Wilms

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Willy Wilms
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Willy Wilms

Cumuleo