De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Muriel Targnion

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Muriel Targnion
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Muriel Targnion

Cumuleo