De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Bougard

Alle mandaten uitgeoefend in 2004 door Christian Bougard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2004 door Christian Bougard

Cumuleo