Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Gegevensverwerking

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Gegevensverwerking

Doel van de gegevensverwerking:

Democratie bestaat alleen via transparantie (*). Gebrek aan transparantie voedt drogbeelden.

Cumuleo publiceert nauwkeurige gegevens en gegevens van openbaar belang over de mandaten, ambten en beroepen van publieke mandatarissen en hoge functionarissen.

Doordat ze beschikken over een onafhankelijke en continue informatiebron kunnen de burgers, journalisten en politici er zich op elk moment op beroepen om hun aanmerkingen over het thema, in de ruime zin van het woord, van de cumul van de mandaten te definiëren, te voeden of te verfijnen.

Meer dan meningswaarheden publiceert Cumuleo feitelijke waarheden om de bezoeker de vrijheid van meningsuiting en de autonomie van zijn besluitneming te geven.

(*) Wetsvoorstel van 30 januari 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen evenals een vermogensaangifte in te dienen.


Recht op rectificatie:

De mandatarissen kunnen de op hen betrekking hebbende gegevens die verkeerd of onvolledig blijken te zijn, zonder kosten laten rectificeren. Contacteer ons via email om geïnformeerd te worden over de rectificatieprocedure.


Uitgever en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Verantwoordelijke uitgever en verantwoordelijke voor de gegevensverwerking


Raadpleeg ook de algemene gebruiksvoorwaarden.

Doel, Visie en Waarden van Cumuleo

Gegevensverwerking