Cumuleo: De barometer van de cumul van mandaten

Transparantie is de brandstof van de Democratie

Version française Creëer een Cumuleo-account Inloggen
U bent hier:
Cumuleo »
Cumul van mandaten »
Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

De cumul van de mandaten/Vergoedingen De mandatarissen in gebreke De databank van de mandatarissen

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018

Het klassement van de mandatarissen op basis van het maximum aantal gecumuleerde mandaten (bezoldigde en onbezoldigde) tijdens het volledig jaar 2018 of een gedeelte van dit jaar (op basis van federale verklaring van mandaten).

9778 mandatarissen zijn opgenomen in deze categorie.

U kunt uw zoekbewerking beperken tot de Franstaligen, Nederlandstaligen of de Duitstaligen mandatarissen.

Van Hecke Bernard
 • Collaborateur de fond du cabinet - Gouvernement fédéral, Énergie, Environnement et Développement durable
 • Zie de details van de mandaten van Bernard Van Hecke
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hecke Martine (CD&V)
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs
 • Zie de details van de mandaten van Martine Van Hecke
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hees Marco (PVDA)
 • Représentant - Chambre des représentants
 • Zie de details van de mandaten van Marco Van Hees
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hende Vanessa (CD&V)
 • Lid van de raad van bestuur - INTRADURA
 • Zie de details van de mandaten van Vanessa Van Hende
1
 cumul(s)
in 2018
Van Herck Karen
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Financiën en bestrijding van de fiscale fraude
 • Zie de details van de mandaten van Karen Van Herck
1
 cumul(s)
in 2018
Van Herreweghe Guido (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Lebbeke
 • Zie de details van de mandaten van Guido Van Herreweghe
1
 cumul(s)
in 2018
Van Herreweghe Peter
 • Voorzitter van een adviesraad - Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Zie de details van de mandaten van Peter Van Herreweghe
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hert Brugge Yvette
 • Membre du conseil d'administration - Foyer Anderlechtois
 • Zie de details van de mandaten van Yvette Van Hert Brugge
1
 cumul(s)
in 2018
Van Heurck Kathleen
 • Adjunct-kabinetschef - Vlaamse Regering. Viceminister-president Onderwijs
 • Zie de details van de mandaten van Kathleen Van Heurck
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hoeymissen Peter (CD&V)
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Sint-Amands
 • Zie de details van de mandaten van Peter Van Hoeymissen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hoof Christel (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwer- king en Cultuur (IVEBICA)
 • Zie de details van de mandaten van Christel Van Hoof
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hoof Johan - BOECHOUT
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Boechout
 • Zie de details van de mandaten van Johan Van Hoof
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hoof Kor
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Omgeving, Natuur en Landbouw
 • Zie de details van de mandaten van Kor Van Hoof
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hoof Paul
 • Lid van een adviesraad - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL)
 • Zie de details van de mandaten van Paul Van Hoof
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hooveld Guy
 • Membre du comité de direction - Smals asbl
 • Zie de details van de mandaten van Guy Van Hooveld
1
 cumul(s)
in 2018
Van Horebeek Nadine (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Holsbeek
 • Zie de details van de mandaten van Nadine Van Horebeek
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hove Carlos
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Mobiliteit en Openbare Werken
 • Zie de details van de mandaten van Carlos Van Hove
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hove Lander (Open VLD) - KOKSIJDE
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Koksijde
 • Zie de details van de mandaten van Lander Van Hove
1
 cumul(s)
in 2018
Van Hove Marie-Thérèse (CD&V)1
 cumul(s)
in 2018
Van Huffel Eric
 • Lid van de raad van bestuur - Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Orde- ning en Economische Ontwikkeling (VENECO)
 • Zie de details van de mandaten van Eric Van Huffel
1
 cumul(s)
in 2018
Van Ingelgom Rudi (N-VA)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Kampenhout
 • Zie de details van de mandaten van Rudi Van Ingelgom
1
 cumul(s)
in 2018
Van Keer Maria (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Lebbeke
 • Zie de details van de mandaten van Maria Van Keer
1
 cumul(s)
in 2018
Van Keymolen Tom (CD&V)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Ruimtelijke Ordening en Socio-Economische Expan- sie Land van Aalst (SOLvA)
 • Zie de details van de mandaten van Tom Van Keymolen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Laere Dimitri
 • Lid van de raad van bestuur - Erfpunt
 • Zie de details van de mandaten van Dimitri Van Laere
1
 cumul(s)
in 2018
Van Leeuw Frédéric Marie
 • Membre du conseil d'administration - Institut de Formation Judiciaire
 • Zie de details van de mandaten van Frédéric Marie Van Leeuw
1
 cumul(s)
in 2018
Van Lerberghe Jan (Vooruit/sp.a)
 • Lid van de raad van bestuur - WIKA Projectvereniging
 • Zie de details van de mandaten van Jan Van Lerberghe
1
 cumul(s)
in 2018
Van Leuven Lander (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst (ILvA)
 • Zie de details van de mandaten van Lander Van Leuven
1
 cumul(s)
in 2018
Van Lindt Marijke
 • Lid van een adviesraad - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL)
 • Zie de details van de mandaten van Marijke Van Lindt
1
 cumul(s)
in 2018
Van Luyck Sofie (N-VA)
 • Lid van de raad van bestuur - Intergemeentelijke Vereniging voor Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving (IGEMO)
 • Zie de details van de mandaten van Sofie Van Luyck
1
 cumul(s)
in 2018
Van Massenhove Franky (Vooruit/sp.a signatuur)
 • Voorzitter van het directiecomité - FOD Sociale Zekerheid
 • Zie de details van de mandaten van Franky Van Massenhove
1
 cumul(s)
in 2018
Van Meenen Jan
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken
 • Zie de details van de mandaten van Jan Van Meenen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Meirvenne Jurgen
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Defensie en Ambtenarenzaken
 • Zie de details van de mandaten van Jurgen Van Meirvenne
1
 cumul(s)
in 2018
Van Nieuwenhuyse Marie-Claire (Open VLD)1
 cumul(s)
in 2018
Van Nispen Jan
 • Lid van een adviesraad - Instituut voor de Nationale Rekeningen
 • Zie de details van de mandaten van Jan Van Nispen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Olmen Alida (CD&V)
 • Lid van een adviesraad - Centrum voor Informatica Provincies Antwerpen en Limburg (CIPAL)
 • Zie de details van de mandaten van Alida Van Olmen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Oncen Maria (Open VLD)
Ook gekend onder de naam Ria Janssens-Van Oncen
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Kapellen
 • Zie de details van de mandaten van Maria Van Oncen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Ormelingen Walter
 • Directeur - Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne ali- mentaire
 • Zie de details van de mandaten van Walter Van Ormelingen
1
 cumul(s)
in 2018
Van Orshoven Paul
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Justitie
 • Lid Evaluatiecommissie van Beroep - Katholieke Universiteit Leuven
 • Zie de details van de mandaten van Paul Van Orshoven
1
 cumul(s)
in 2018
Van Overstraeten Eddy (Open VLD)
 • Lid van een adviesraad - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW)
 • Zie de details van de mandaten van Eddy Van Overstraeten
1
 cumul(s)
in 2018
Van Overstraeten Hilde (Open VLD)1
 cumul(s)
in 2018
Van Parys Jurian
 • Lid van de raad van bestuur - Agentschap voor Buitenlandse Handel
 • Zie de details van de mandaten van Jurian Van Parys
1
 cumul(s)
in 2018
Van Passel Steven
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Vlaamse Regering. Viceminister-president Binnen- lands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 • Zie de details van de mandaten van Steven Van Passel
1
 cumul(s)
in 2018
Van Pée Erwin (Vooruit/sp.a)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Leopoldsburg
 • Zie de details van de mandaten van Erwin Van Pée
1
 cumul(s)
in 2018
Van Peel Marc (CD&V)
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Antwerpen
 • Zie de details van de mandaten van Marc Van Peel
1
 cumul(s)
in 2018
Van Peteghem Michiel1
 cumul(s)
in 2018
Van Poecke Jurgen1
 cumul(s)
in 2018
Van Quekelberghe Eveline (CD&V)1
 cumul(s)
in 2018
Van Ranst Kevin (CD&V)
 • Lid van de raad van bestuur - FINILEK
 • Zie de details van de mandaten van Kevin Van Ranst
1
 cumul(s)
in 2018
Van Reeth Ann
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Financiën en bestrijding van de fiscale fraude
 • Zie de details van de mandaten van Ann Van Reeth
1
 cumul(s)
in 2018
Van Reeth Bart
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Regie der gebouwen
 • Zie de details van de mandaten van Bart Van Reeth
1
 cumul(s)
in 2018
Van Regemorter Maïté
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake, beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Asiel en Migratie, Administra- tieve Vereenvoudiging
 • Zie de details van de mandaten van Maïté Van Regemorter
1
 cumul(s)
in 2018


Opmerking: Voor meer informatie over de berekeningsmethode, raadpleeg de FAQ. De taalaanhorigheid van de mandatarissen is vooral gebaseerd op de taal van publicatie in het Staatsblad.Doel, Visie en Waarden van Cumuleo Steun de ontwikkeling van het kadaster van de publieke bezoldigingen
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Alle mandaten, ambten en beroepen in 2018