Cumuleo : Le baromètre du cumul des mandats

La transparence est le carburant de la Démocratie

Nederlandse versie Créez un compte Cumuleo Se connecter
Vous êtes ici :
Cumuleo »
Les mandats, fonctions et professions rémunérés en 2019

Le cumul de mandats/rémunérations Les mandataires en infraction Le répertoire des mandataires

Les mandats, fonctions et professions rémunérés en 2019

Le classement des mandataires basé sur le nombre maximum de mandats, fonctions et professions rémunérés cumulés durant tout ou partie de l'année 2019 (basé sur les déclarations fédérales de mandats).


Deiteren Caroline
 • Lid van het Algemeen Beheerscomité - RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering
 • Lid van de raad van bestuur - UNIA
 • Plaatsvervangend lid - Aanvullend paritair comité voor de bedienden
 • Voir la fiche détaillée de Deiteren Caroline
20
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Keuleneer Luc
 • Regeringscommissaris in een instel- ling - Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten
 • Lid van een adviesraad - Astrid nv
 • Lid van de raad van bestuur - Belgische Maatschappij voor Internationale Investe- ring NV
 • Voir la fiche détaillée de Keuleneer Luc
17
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Grignard Michel
 • Membre du conseil d'administration - Resa
 • Membre du conseil d'administration - Resa sa
 • Gérant - Atrio sarl (Lux)
 • Voir la fiche détaillée de Grignard Michel
15
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Panneels Anne
 • Membre du comité général de gestion - INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité
 • Membre suppléant du comité de gestion - CAAMI - Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité
 • Membre suppléant - Comité consultatif de coordination des systèmes de sécurité sociale
 • Voir la fiche détaillée de Panneels Anne
14
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Doumier Vincent
 • Président du conseil d'administration - Comensia
 • Membre du comité de direction - Belgian Land sa
 • Administrateur - Calyos sa
 • Voir la fiche détaillée de Doumier Vincent
13
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Van Lancker Hugo
 • Lid van het Algemeen Beheerscomité - RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering
 • Lid van het algemeen beheerscomité - Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's
 • Lid van het beheerscomité arbeidson- gevallen - Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's
 • Voir la fiche détaillée de Van Lancker Hugo
13
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Vermeersch Catherine
 • Membre du comité de gestion - Office National de Sécurité Sociale (gestion)
 • Membre du comité général de gestion - INAMI - Institut national d'assurance maladie- invalidité
 • Membre du conseil d'administration - Conseil national du travail (CNT)
 • Voir la fiche détaillée de Vermeersch Catherine
13
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Paulet José
 • Membre du conseil d'administration - AIEG - Association intercommunale d'électricité et de gaz
 • Membre du conseil d'administration - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Membre du conseil d'administration - BEP Environnement
 • Voir la fiche détaillée de Paulet José
12
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Rennotte Philippe
 • Membre du conseil d'administration - BEP Expansion économique
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Expansion économique
 • Employé - CIDF scrl
 • Voir la fiche détaillée de Rennotte Philippe
12
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Anciaux Koenraad
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Mechelen
 • Lid van de raad van bestuur - IGEMO - Intergemeentelijke Vereniging voor Ont- wikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving
 • Lid van de raad van bestuur - IVAREM - Intergemeentelijke Vereniging voor Duur- zaam Afvalbeheer Regio Mechelen
 • Voir la fiche détaillée de Anciaux Koenraad
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Boone Brigitte
 • Lid van de raad van bestuur - Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
 • Lid Raad van Bestuur/risk en asset allocation comité - Amonis OFP
 • Lid Raad van Bestuur - De Werkvennootschap NV
 • Voir la fiche détaillée de Boone Brigitte
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Brepoels Frederika
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Bilzen
 • Lid van de raad van bestuur - Fluvius (Infrax Limburg)
 • Lid van de raad van bestuur - Aspiravi Holding NV
 • Voir la fiche détaillée de Brepoels Frederika
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Bultot Claude
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Hastière
 • Membre du conseil d'administration - Idefin - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunications
 • Membre d'un conseil consultatif - Idefin - Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunications
 • Voir la fiche détaillée de Bultot Claude
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
de Hemricourt de Grunne Thierry
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 • Inhoudelijke kabinetsmedewerker (medewerker belast met het uitbren- gen van adviezen inzake beleid, poli- tieke strategie en communicatie) - Federale Regering, Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse handel
 • Bestuurder - AGB Stadsontwikkeling Bilzen
 • Voir la fiche détaillée de de Hemricourt de Grunne Thierry
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Decleer Hilde
 • Lid van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Bestuurder - Adinfo Belgium
 • Bestuurder - AZ Sint-Jan nv
 • Voir la fiche détaillée de Decleer Hilde
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Frère Cédric
 • Membre du conseil de régence - Banque nationale de Belgique
 • Membre du conseil d'administration - Caffitaly SpA
 • Membre du conseil d'administration - Compagnie nationale à portefeuille sa
 • Voir la fiche détaillée de Frère Cédric
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Hollevoet Justine
 • Lid van de raad van bestuur - WVI - West-Vlaamse Intercommunale
 • Lid Raad van Bestuur - AG Etiz
 • Lid Raad van Bestuur - APB Vonk
 • Voir la fiche détaillée de Hollevoet Justine
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Kennis Koen
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Antwerpen
 • Voorzitter van de raad van bestuur - Fluvius Antwerpen
 • Lid van de raad van bestuur - IMEA - Intercommunale Maatschappij voor Energie- voorziening Antwerpen
 • Voir la fiche détaillée de Kennis Koen
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Leblon Jean
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Institut de la Formation en cours de Carrière
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - RTBF - Radio-télévision Belge de la Communauté française
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Société publique d'administration des bâtiments sco- laires bruxellois
 • Voir la fiche détaillée de Leblon Jean
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Smeets Yves
 • Membre du comité de direction - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Membre du conseil d'administration - CHUP - Centre hospitalier universitaire et psychia- trique de Mons-Borinage (Ambroise Paré)
 • Membre du conseil d'administration - Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux haies
 • Voir la fiche détaillée de Smeets Yves
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Soens Rik
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Waregem
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IMOG - Intercommunale Maatschappij voor Open- bare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
 • Voorzitter van het directiecomité - IMOG - Intercommunale Maatschappij voor Open- bare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
 • Voir la fiche détaillée de Soens Rik
11
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Cabooter Koen
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Plaatsvervangend lid van het Beheerscomité - eHealth-platform
 • Plaatsvervangend lid van het Beheerscomité - Federale Pensioendienst
 • Voir la fiche détaillée de Cabooter Koen
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Coppens Gunther
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
 • Lid van de raad van bestuur - Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expan- sie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde
 • Lid van het directiecomité - Haviland - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en Economisch-Sociale Expan- sie van het Arrondissement Halle-Vilvoorde
 • Voir la fiche détaillée de Coppens Gunther
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
De Backer Charlotte
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Ener- gievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen
 • Lid van de raad van bestuur - IVOO - Intergemeentelijke Vereniging voor het Afvalbeheer voor Oostende en Ommeland
 • Lid van de raad van bestuur - OVCO - Opdrachthoudende Vereniging voor Crema- toriumbeheer in het Arrondissement Oostende
 • Voir la fiche détaillée de De Backer Charlotte
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
De Saegher Tom
 • Regeringscommissaris in een andere instelling - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (EVA)
 • Lid van de raad van bestuur - IGO (Dienstverlenende intergemeentelijke vereni- ging)
 • Lid van de raad van bestuur - Interleuven - Intercommunale Maatschappij voor de Ruimtelijke Ordening en de Economische Sociale Expansie van het Arrondissement Leuven
 • Voir la fiche détaillée de De Saegher Tom
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Ennaert Pascal
 • Lid van de raad van bestuur - Interbad (Opdrachthoudende vereniging)
 • Lid van de raad van bestuur - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Ondervoorzitter van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Voir la fiche détaillée de Ennaert Pascal
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Foccroulle Marc
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Fonds Écureuil de la Communauté française
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Office de la Naissance et de l'Enfance
 • Commissaire du gouvernement dans une institution - Société publique d'administration des bâtiments sco- laires bruxellois
 • Voir la fiche détaillée de Foccroulle Marc
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Gauthier Ludivine
 • Membre du conseil d'administration - IDETA - Intercommunale de développement écono- mique de Tournai-Ath
 • Membre du conseil d'administration - Ores scrl
 • Membre du conseil d'administration - Sowaer - Société wallonne des aéroports
 • Voir la fiche détaillée de Gauthier Ludivine
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Guillitte Bernard
 • Membre du conseil d'administration - BEP Crématorium
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Crématorium
 • Membre du conseil d'administration - BEP Environnement
 • Voir la fiche détaillée de Guillitte Bernard
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Laridon Lies
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Diksmuide
 • Lid van de raad van bestuur - Fluvius (Infrax Limburg)
 • Lid van het directiecomité - Infrax West
 • Voir la fiche détaillée de Laridon Lies
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Meesters Koen
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Lid van de raad van bestuur - Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
 • Nationaal Secretaris - Algemeen Christelijk Vakverbond van België
 • Voir la fiche détaillée de Meesters Koen
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Moerman Bieke
 • Lid van de raad van bestuur - Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking voor Veurne en Ommeland
 • Gemeenteraadslid - Stad Diksmuide
 • Ocmw raadslid - Stad Diksmuide
 • Voir la fiche détaillée de Moerman Bieke
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Sahli Mourad
 • Député - Parlement wallon
 • Président de CPAS (titulaire ou f.f.) - Commune de Chapelle-lez-Herlaimont
 • Membre du conseil d'administration - TIBI - Intercommunale pour la collecte et la destruc- tion des immondices (ex ICDI)
 • Voir la fiche détaillée de Sahli Mourad
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Slegers Sabine
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Nationaal secretaris - ACLVB
 • Lid van de raad van beheer - Comé vzw
 • Voir la fiche détaillée de Slegers Sabine
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Stassart Pierre
 • Échevin (titulaire ou f.f.) - Ville de Liège
 • Membre du comité de direction - ISOSL - Intercommunale de soins spécialisés de Liège
 • Membre du conseil d'administration - ISOSL - Intercommunale de soins spécialisés de Liège
 • Voir la fiche détaillée de Stassart Pierre
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Strobbe Ruben
 • OCMW-voorzitter (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Beernem
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Gemeente Beernem
 • Ondervoorzitter - APB Monumentenwacht West-Vlaanderen
 • Voir la fiche détaillée de Strobbe Ruben
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Van Muylder Philippe Louis Edouard
 • Membre du conseil d'administration - SRIB - Finance.Brussels
 • Administrateur - ABAE - Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise (hub.brussels) sa
 • Membre - Commission d'évaluation des mandataires des servi- ces du Collège réuni et d'Iriscare
 • Voir la fiche détaillée de Van Muylder Philippe Louis Edouard
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Vanmoerkerke Celien
 • Lid van het beheerscomité - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (beheer)
 • Expert studiedienst - ABVV
 • Lid BCSD - Gemeente Destelbergen
 • Voir la fiche détaillée de Vanmoerkerke Celien
10
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Bombled Christophe
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Cerfontaine
 • Membre du conseil d'administration - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP - Bureau économique de la province de Namur
 • Voir la fiche détaillée de Bombled Christophe
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Buyse Pieter
 • Burgemeester (titelvoerend of wnd.) - Stad Dendermonde
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - Intergem - Intercommunale Vereniging voor Energie- leveringen in Midden-Vlaanderen
 • Leraar - Agentschap voor Onderwijsdiensten
 • Voir la fiche détaillée de Buyse Pieter
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Coomans de Brachène Geoffroy
 • Député - Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
 • Président du conseil d'administration - Brulabo scrl
 • Membre du conseil d'administration - Vivaqua
 • Voir la fiche détaillée de Coomans de Brachène Geoffroy
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Dehaene Tom
 • Bestendig gedeputeerde - Provincie Vlaams-Brabant
 • Lid van de raad van bestuur - Havicrem - Intergemeentelijke Vereniging voor Cre- matoriumbeheer in het Arrondissement Halle- Vilvoorde
 • Lid van het directiecomité - Havicrem - Intergemeentelijke Vereniging voor Cre- matoriumbeheer in het Arrondissement Halle- Vilvoorde
 • Voir la fiche détaillée de Dehaene Tom
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Demarest Jozef
 • Lid van de raad van bestuur - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Lid van het directiecomité - IVBO - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland
 • Gemeenteraadslid - Stad Brugge
 • Voir la fiche détaillée de Demarest Jozef
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Diels Paul
 • Lid van de raad van bestuur - IOK Afvalbeheer - Intercommunale Ontwikkelings- maatschappij voor de Kempen Afvalbeheer
 • Lid van de raad van bestuur - IOK Dienstverlening - Intercommunale Ontwikke- lingsmaatschappij voor de Kempen Dienstverlening
 • Voorzitter van de raad van bestuur - IVEKA - Intercommunale Vereniging voor de Ener- giedistributie in de Kempen en het Antwerpse
 • Voir la fiche détaillée de Diels Paul
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Geypen Greet
 • Schepen (titelvoerend of wnd.) - Stad Mechelen
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - CIPAL - Centrum voor Informatica Provincies Ant- werpen en Limburg
 • Ondervoorzitter van de raad van bestuur - IGEMO - Intergemeentelijke Vereniging voor Ont- wikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving
 • Voir la fiche détaillée de Geypen Greet
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Karanfll Mehmet
 • Lid van een adviesraad - TMVW - Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
 • Bestuurder - Adinfo NV
 • Bestuurder - Cevi NV
 • Voir la fiche détaillée de Karanfll Mehmet
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Klinges Volker
 • Mitglied des Verwaltungsrates - WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien VoG
 • Mitglied des Verwaltungsrates - ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemein- schaft
 • Sozialrichter - Arbeitsgericht Eupen
 • Voir la fiche détaillée de Klinges Volker
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Lecomte Valérie
 • Bourgmestre (titulaire ou f.f.) - Commune de Somme-Leuze
 • Membre du conseil d'administration - BEP Crématorium
 • Membre d'un conseil consultatif - BEP Crématorium
 • Voir la fiche détaillée de Lecomte Valérie
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Lhoest Sonia
 • Membre du conseil d'administration - Le Logement bruxellois scrl
 • Conseillère communale - Ville de Bruxelles
 • Conseillère de l'action sociale - Ville de Bruxelles
 • Voir la fiche détaillée de Lhoest Sonia
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Loriaux Michaël
 • Membre du comité de direction - Interfin scrl
 • Membre du conseil d'administration - Interfin scrl
 • Membre du comité de direction - Sibelga scrl
 • Voir la fiche détaillée de Loriaux Michaël
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019
Matthijs Herman
 • Lid van het college van censoren - Nationale Bank van België
 • Voorzitter- Raad verkiezingsbetwis- tingen - Dienst bestuursrechtscolleges Vlaanderen
 • Hoge Raad Financiën - lid - FOD Financiën
 • Voir la fiche détaillée de Matthijs Herman
9
cumul(s)
rémunérés
en 2019


Objectif, Vision et Valeurs de Cumuleo Soutenez le développement du cadastre des rémunérations publiques


Parlez-en à vos amis : 

Pour créer un lien vers cette page depuis un BLOG ou un SITE WEB
Copiez-collez le code HTML suivant :

Pour transmettre un lien vers cette page dans un E-MAIL ou un MESSAGE INSTANTANE
Copiez-collez le lien suivant :

Les mandats, fonctions et professions rémunérés en 2019