Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo : De barometer van de cumul van mandaten

Juliette Boulet
U bent hier:
»
»
Juliette Boulet

Juliette Boulet

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Juliette Boulet (Ecolo)
 = Bezoldigd mandaat
 = Onbezoldigd mandaat
? = Niet vermelde bezoldiging
Toegevoegd door Cumuleo =  Mandaat niet aangegeven door de mandataris
Gewijzigd door Cumuleo =  Mandaat aangepast door Cumuleo
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2015 zullen midden augustus 2016 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2014

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants28/04/14
Lid partijbestuurEcolo28/04/14


Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
Lid partijbestuurEcolo

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
VertegenwoordigerChambre des Représentants
Waarnemer raad van bestuurTélé Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
WaarnemerTélé Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
WaarnemerTélé Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo

Bij de enquête "Transparantie en Politiek", uitgevoerd in juni 2010 door Transparency International Belgium, verklaart Juliette Boulet zich:

 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van publieke mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van private mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met de sancties voor de mandatarissen die (na herinnering) verzaken aan hun plicht om publieke mandaten aan te geven of die valse verklaringen afleggen. Voor de mandatarissen in gebreke is Juliette Boulet:
  • Akkoord met de inschrijving op een zwarte lijst, gepubliceerd in het Staatsblad
  • Akkoord met een geldboete
  • Akkoord met ontzetting uit de publieke mandaten
  • Akkoord met onverkiesbaarheid
Voor Juliette Boulet, hangt de kwestie van de cumul van mandaten (in zoverre het gevallen betreft die niet door de wetgever geregeld zijn) af van: De regels zoals vastgelegd in een wettelijk kader (regionaal, federaal of Europees).

Zie de lijst van de mandatarissen die op de enquête "Transparantie en Politiek" geantwoord hebben.


Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Waarnemer raad van bestuurTélévision locale Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Waarnemer raad van bestuurTélévision locale Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo

Juliette Boulet • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers28/06/07
Waarnemer raad van bestuurTélévision locale Mons-Borinage
Lid partijbestuurEcolo
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Juliette Boulet in 2007

Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Voor de jaren tussen 2009 en 2012 en voor het jaar 2014, geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Juliette Boulet

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Boulet Juliette

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Juliette Boulet