Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo : De barometer van de cumul van mandaten

Myriam Rolin
U bent hier:
»
»
Myriam Rolin

Myriam Rolin

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Myriam Rolin (cdH)
 = Bezoldigd mandaat   /     = Onbezoldigd mandaat   /    ? = Niet vermelde bezoldiging
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants30/04/13


Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
ReprésentanteChambre des Représentants⇒ 2013
Bourgmestre (titulaire ou ff)Commune de Rhode-Saint-Genèse31/12/12

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint-Genesius-Rode

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers06/07/10
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint Genesius Rode
BestuurderFinilek06/07/10
BestuurderIverlek06/07/10
Lid directiecomitéIverlek06/07/10
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Myriam Rolin in 2010

Bij de enquête "Transparantie en Politiek", uitgevoerd in juni 2010 door Transparency International Belgium, verklaart Myriam Rolin zich:

  • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van publieke mandaten, aan te geven.
  • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van private mandaten, aan te geven.
  • Akkoord met de sancties voor de mandatarissen die (na herinnering) verzaken aan hun plicht om publieke mandaten aan te geven of die valse verklaringen afleggen. Voor de mandatarissen in gebreke is Myriam Rolin:
    • Akkoord met de inschrijving op een zwarte lijst, gepubliceerd in het Staatsblad
    • Akkoord met een geldboete
    • Akkoord met ontzetting uit de publieke mandaten
Voor Myriam Rolin, hangt de kwestie van de cumul van mandaten (in zoverre het gevallen betreft die niet door de wetgever geregeld zijn) af van: De regels zoals vastgelegd in een wettelijk kader (regionaal, federaal of Europees).

Zie de lijst van de mandatarissen die op de enquête "Transparantie en Politiek" geantwoord hebben.


Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint-Genesius-Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint Genesius Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint Genesius Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint Genesius Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

FunctieInstellingBeginEinde
BurgemeesterGemeente Sint-Genesius-Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Myriam Rolin • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

FunctieInstellingBeginEinde
Burgemeester (titelvoerend of wnd.)Gemeente Sint-Genesius-Rode
BestuurderFINILEK
BestuurderIverlek
Lid directiecomitéIverlek

Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Tussen 2009 en 2012 geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Myriam Rolin

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Rolin Myriam

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Myriam Rolin