Deze website maakt gebruik van cookies. Bij het raadplegen gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Beleid voor gebruik en blokkering

Cumuleo : De barometer van de cumul van mandaten

Didier Reynders
U bent hier:
»
»
Didier Reynders

Didier Reynders

De details van de mandaten, ambten en beroepen van Didier Reynders (MR)
 = Bezoldigd mandaat   /     = Onbezoldigd mandaat   /    ? = Niet vermelde bezoldiging
De mandaten uitgeoefend door de mandatarissen in 2014 zullen midden augustus 2015 gepubliceerd worden door het Rekenhof. Ze zullen kort na hun publicatie toegevoegd worden aan de site Cumuleo.

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2013

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Premier MinistreGouvernement fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Affaires européennes
Conseiller communalCommune d'Uccle
AdministrateurUniversité de Liège
AdministrateurCentre Jean Gol
AdministrateurGestion Action Libérale GAL asbl
Président de la Régionale de Bruxel- lesMR Mouvement Réformateur12/01/13
AdministrateurGesval sa
PrésidentGolf de Bernalmont asbl
Membre du conseil de gestionFondation Jean Gol
PrésidentGestion et Action libérale Bruxelles GALB asbl23/07/13
Maître de conférences invitéUCL - ESPO/IAG
Maître de conférencesUniversité de Liège


Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2012

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Premier MinistreGouvernement fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Affaires européennes⇒ 2013
Conseiller communalVille de Liège16/03/12
Conseiller communalCommune d'Uccle03/12/12⇒ 2013
AdministrateurUniversité de Liège⇒ 2013
AdministrateurAction libérale liégeoise⇒ 2013
AdministrateurCentre Jean Gol⇒ 2013
AdministrateurGestion Action Libérale GAL asbl⇒ 2013
AdministrateurGesval sa⇒ 2013
PrésidentGolf de Bernalmont asbl⇒ 2013
Membre du conseil de gestionFondation Jean Gol⇒ 2013
Maître de conférences invitéUCL - ESPO / IAG⇒ 2013
Maître de conférencesUniversité de Liège - HEC⇒ 2013
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2012

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2011

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Affaires étrangères, Commerce extérieur et Affaires européennes06/12/11
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles05/12/11
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers05/12/11
GemeenteraadslidStad Luik
BestuurderUniversiteit van Luik
BestuurderAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol30/05/11
BestuurderCentre Jean Gol31/05/11
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl28/04/11
BestuurderGestion Action Libérale GAL asbl29/04/11
VoorzitterMR Mouvement réformateur14/02/11
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
GastlectorUCL - ESPO/IAG
BestuurderUniversité de Liège - HEC
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2011

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2010

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles
VolksvertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers06/07/10
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège GRE-Liège
BestuurderUniversiteit van Luik
BestuurderAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
GastlectorUCL - ESPO/IAG
Medewerker - DocentUniversité de Liège - HEC
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2010

Bij de enquête "Transparantie en Politiek", uitgevoerd in juni 2010 door Transparency International Belgium, verklaart Didier Reynders zich:

 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van publieke mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met een wet die publieke mandatarissen verplicht de inkomsten en voordelen in natura die ze ontvangen voor het uitoefenen van private mandaten, aan te geven.
 • Akkoord met de sancties voor de mandatarissen die (na herinnering) verzaken aan hun plicht om publieke mandaten aan te geven of die valse verklaringen afleggen. Voor de mandatarissen in gebreke is Didier Reynders:
  • Akkoord met de inschrijving op een zwarte lijst, gepubliceerd in het Staatsblad
  • Akkoord met een geldboete
  • Akkoord met ontzetting uit de publieke mandaten
  • Akkoord met onverkiesbaarheid
Voor Didier Reynders, hangt de kwestie van de cumul van mandaten (in zoverre het gevallen betreft die niet door de wetgever geregeld zijn) af van: De individuele beslissing van elke mandataris, naar eer en geweten.

Zie de lijst van de mandatarissen die op de enquête "Transparantie en Politiek" geantwoord hebben.


Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2009

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège GRE-Liège
BestuurderUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl05/05/09
BestuurderAction libérale liégeoise asbl06/05/09
VoorzitterCentre Jean Gol
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
GastlectorUCL - ESPO/IAG
Medewerker - DocentUniversité de Liège - HEC
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2009

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2008

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège GRE-Liège
BestuurderUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
Medewerker - DocentUniversité de Liège - HEC

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2007

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances28/06/07
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances et Réformes institutionnelles21/12/07
VertegenwoordigerKamer van volksvertegenwoordigers28/06/0721/12/07
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège GRE-Liège
BestuurderLe Grand Liège05/07/07
DocentHautes Etudes Commerciales Liège (HEC Liège)
BestuurderUniversiteit van Luik
MedewerkerUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
VoorzitterMR Fédération liégeoise
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
GastlectorUCL - ESPO/IAG20/09/07
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2007

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2006

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de LiègeGRE-Liège
OndervoorzitterL'Avenir du Pays de Liège
BestuurderLe Grand Liège
DocentHautes Etudes Commerciales Liège (HEC Liège)
BestuurderUniversiteit van Luik
MedewerkerUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
VoorzitterMR Fédération liégeoise
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid raad van beheerFondation Jean Gol

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2005

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances
GemeenteraadslidStad Luik
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège GRE-Liège
OndervoorzitterL'Avenir du Pays de Liège
BestuurderLe Grand Liège
DocentHautes Etudes Commerciales Liège (HEC Liège)
BestuurderUniversiteit van Luik
MedewerkerUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl
VoorzitterCentre Jean Gol17/01/05
VoorzitterGestion Action Libérale GAL asbl
Gedelegeerd bestuurderInstitut démocratique d'études et d'action libérales14/02/05
VoorzitterMR Fédération liégeoise
VoorzitterMR Mouvement réformateur
BestuurderGesval sa
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
Lid directiecomité/beheerscomitéFondation Jean Gol
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2005

Didier Reynders • Mandaten, ambten en beroepen in 2004

FunctieInstellingBeginEinde
Vice-Eerste MinisterGouvernement fédéral, Finances
GemeenteraadslidStad Luik
BestuurderUniversiteit van Luik
MedewerkerUniversiteit van Luik
VoorzitterAction libérale liégeoise asbl
BestuurderGAL11/10/04
VoorzitterGAL11/10/04
Gedelegeerd bestuurderInstitut démocratique d'Etudes et d'Action libérales
Président (du parti)Mouvement réformateur11/10/04
VoorzitterMR Fédération d'arrondissement11/10/04
VoorzitterMR Fédération liégeoise
OndervoorzitterL'Avenir du Pays de Liège
BestuurderLe Grand Liège
Lid raad van beheerFondation Jean Gol
BestuurderGESVAL
VoorzitterGolf de Bernalmont asbl
OndervoorzitterGroupement de reconversion économique du Pays de Liège10/06/04
DocentHEC Liège
Zie de grafieken met de dagelijkse evolutie van mandaten van Didier Reynders in 2004

Opmerking: De mandaattitels kunnen vertaald zijn. Tussen 2009 en 2012 geeft een pijltje in de kolom "Einde" aan dat dit mandaat het volgende jaar voortgezet wordt. Een pijltje in de kolom "Begin" geeft aan dat dit mandaat het vorige jaar uitgeoefend werd. Voor de jaren 2004 tot 2008 en 2013 zijn de begin- en einddata enkel weergegeven, indien ze respectievelijk verschillen van 01 januari en 31 december.

Wenst u te reageren op de informatie gepubliceerd op deze pagina?
Verzend me een bericht voor Didier Reynders

Ik behandel aanvragen verzonden in het Frans, Nederlands en Engels.
Al mijn antwoorden worden in het Frans verzonden.

Uw bericht betreft: Reynders Didier

Uw e-mail (verplicht):


Uw bericht:
Deel dit onderwerp : 

Om een link te creëren naar deze pagina vanuit een BLOG of WEBSITE
Kopieer en plak de volgende HTML-code:

Om een link naar deze pagina over te dragen in een E-MAIL of een CHATBERICHT
Kopieer en plak de volgende link:

Didier Reynders